Občni zbor

IMG_4269Članice Humanitarnega kluba Soroptimist so imele 13. aprila 2016 redni letni občni zbor, na katerem so sprejele poročilo o delu in poročilo o finančnem poslovanju, ki je bilo v minulem obdobju uspešno.

 

IMG_4268Pred občnim zborom so članice prisluhnile odličnemu predavanju Levine Hribernik – Soroptimist Internacional in njegov smisel.

Predavanju je prisluhnila tudi gostja Milena Pivec.

Iz poročila predsednice je bilo razvidno, da so bile mariborske soroptimistke zelo aktivne in sodelovale v številnih projektih: Varna hiša, Hospic, pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin, organizacija in izvedba koncerta ter sodelovanje s Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor. Udeleževale so se koncertov in prireditev drugih slovenskih klubov, organizirale in izvedle prednovoletni bazar in pripravile vrsto predavanj za ožji krog pa tudi za širšo javnost.

Tudi finančno poslovanje so zaključile zgledno in gospodarno.

IMG_4273
Občni zbor, april 2016

Dodaj odgovor