Naš klub danes

Število članic: 20

Število častnih članic: 1

Naslov kluba: Polanska cesta 157, 2311 HOČE

Srečanja: Vsaka prva sreda v mesecu ob 19. uri “Pri damah”, Ljubljanska ulica 4, Maribor

E-mail kluba: info@soroptimisti-maribor.si

Vodstvo kluba 2021/2023:

Predsednica: Mirjana Zgaga

Prva podpredsednica: Tatjana Dolanc

Druga podpredsednica: Mira Strmčnik Gulič

Tajnica : Tatjana Dolanc

Zakladničarka: Dita Kastelic

 

Predsedstvo kluba:

Mirjana Zgaga

 

Dita Kastelic

Tatjana Dolanc

 

Programske koordinatorke:

za ekonomski in socialni razvoj: Janja Postružnik

za izobraževanje in kulturo: Ivanka Mulec Ploj

za zdravje in okolje: Sonja Juriga Šilih

za človekove pravice in položaj žena:

za mednarodno sodelovanje in razumevanje: Nada Šabec

 

Predsednice tehničnih komitejev:

za extension – širjenje klubskih dejavnosti: Janja Postružnik

za pravila in druge klubske akte: Marija Ferenčak Souvent

za štipendije: Martina Bavec

za finance: Tanja Krištof

 

Nadzorni odbor:

Draga Kšela

Cvetka Pisar

Romana Voršič

 

Častno razsodišče:

vodja: Darja Gabrovšek Homšak

Romana Voršič

Mira Strmčnik Gulič