SIC Maribor

Sznakoroptimist International je mednarodno združenje poklicno uspešnih in družbeno aktivnih žena.

Ustanovljeno je bilo l. 1921 v Oaklandu (Kalifornija, ZDA). Danes je v več kot 3.000 klubov v 130 državah sveta tako povezanih okoli 100.000 žensk. Ime »soroptimist« izhaja iz latinskega imena »sorores optimae« in pomeni »sestre v prizadevanju za najboljše«.

history

Članice klubov imajo skupne cilje:

  • ohranjanje visokih etičnih standardov,
  • človekove pravice za vse in izboljšanje položaja žensk,
  • uveljavljanje duha prijateljstva in medsebojne pomoči,
  • mednarodno sporazumevanje, enakopravnost in mir.

Razen tega članice negujejo druženje, sodelovanje in strpnost.
Združenje je nevladna organizacija, ki ima predstavnice v raznih organizacijah Združenih narodov. Politično in versko je strogo nevtralno. Uradna jezika sta angleščina in francoščina.

Včlanitev v klub je mogoča le na podlagi klubskega povabila.

V Sloveniji delujejo naslednji SI klubi:

  • SIC MARIBOR – ustanovljen 20. marca 1993
  • SIC LJUBLJANA – ustanovljen maja 1993
  • SIC PTUJ – ustanovljen 29. septembra 2001
  • SIC CELJE – ustanovljen 8. junija 2013

 

lent_jurij_pivka
Maribor – Lent, www.maribor-pohorje.si (foto: J. Pivka)