Projekti kluba

Članice kluba Soroptimist Maribor pomagajo mariborskemu Hospicu

2015-hospicČlanice mednarodnega humanitarnega kluba Soroptimist Maribor smo konec  leta 2014 zbirale sredstva za Hospic pri dobrodelni stojnici in društvu namenile tudi izkupiček prvega letošnjega dobrodelnega koncerta. Kupile smo nujno potrebni računalnik za društvo, koncentrator in merilnik kisika – to je prenosna naprava, ki iz atmosferskega zraka koncentrira kisik. V društvu jo ta hip najbolj pogrešajo.

Preostanek sredstev bomo namenile za še en računalnik in za prispevek za tabor za žalujoče otroke, ki ga na nacionalni ravni vsako leto izvede mariborski odbor Hospica, skupina za žalujoče.

I. Center Naprej

projekti3Pomoč Centru za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbah glave Naprej.

II. Mladinski dom in Varna hiša

projekti4Pomoč Mladinskemu domu in Varni hiši, v kateri najdejo zatočišče žene in otroci, ki trpijo zaradi nasilja v družini.

III. Pomoč v stiski

Pomoč družinam in posameznikom v stiski ter invalidom.

IV. Pomoč mladim talentom

Pomoč mladim glasbenikom in študentom drugih smeri.

V. Božično-novoletna stojnica

projekti1Organiziranje božično-novoletne stojnice v večjem trgovskem centru.

VI. Dobrodelni koncerti

projekti2Organiziranje dobrodelnih koncertov z mladimi glasbeniki.

VII. Nagrajevanje prostovoljcev Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor

VIII. Ustanavljanje novega SI kluba v Celju           

slika1