2013

Soroptimistke pomagale poplavljenim, januar 2013

2013-1-pomoc-poplavljenimZbiranju pomoči za odpravljanje posledic poplav v občini Duplek se je pridružilo tudi Humanitarno društvo SI Maribor. V sredo, 9.1.2013, sta predsednica Roza Mlakar Kukovič in članica Ivanka Mulec Ploj županu Mitji Horvatu predali denar za tri tamkajšnje družine. Pobudnica akcije je bila Ivanka Mulec Ploj. Članice SI Maribor so denar zbirale na božično-novoletni stojnici v Europarku. Pomagale so tistim, ki imajo majhne otroke ali pa so brezposelni. Upoštevale so socialnem statusu in jim namenile skupno 1.500 EUR. Predaje denarja županu Občine Duplek se je udeležila tudi Ema Rauter, ki je pomagala ob božično-novoletni stojnici. (Irena Sapač)

 

Posvet komisije za ženske v znanost, marec 2013

slika1 Posvet Komisije za ženske v znanosti Ob dnevu žena je bil na Univerzi v Mariboru 7. marca 2013 organiziran posvet Komisije za ženske v znanosti z naslovom: Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti. Predavateljice iz različnih strokovnih področij so podale svoje poglede na oblike diskriminacije žensk ne le vslika2 Sloveniji, ampak tudi v nekaterih drugih državah. Predavateljice so ugotavljale, da samo vstopanje žensk v akademsko izobraževanje in raziskovalno ter znanstveno delo poteka v družbenih okoliščinah, v katerih se le počasi razkrajajo seksistični vzorci delovanja in v katerih se še očitno ohranjajo značilnosti dolgotrajne spolne delitve dela z vključeno žensko podrejenostjo (Maca Jogan: Od gospe asistent do gospe doktor in gospe profesor, 2013). Posveta so se udeležile tudi članice Soroptimist kluba Maribor. (Roza Mlakar Kukovič)

 

Srečanje na Univerzi v Mariboru in predstavitev štipendistke kluba Leje Predikaka, april 2013

Prorektorica Univerze v Mariboru in dolgoletna članica Kluba SI Maribor doc. dr. Lučka Lorber je vse navzoče na sestanku prijazno pozdravila, jim razložila gradnjo stavbe Univerze v Mariboru na Slomškovem trgu 15 ter jih nato popeljala po njenih prostorih.

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Sedež ima v stavbi nekdanje Mestne hranilnice. Prvi rektor Univerze v Mariboru je bil prof. dr. Vladimir Bračič, od leta 2011 je rektor prof. dr. Danijel Rebolj.

Univerza je bila ustanovljena leta 1975, njeni zametki pa segajo v leto 1859, ko je bila na pobudo tedanjega lavantinskega in prvega mariborskega škofa Antona Marina Slomška ustanovljena Visoka bogoslovna šola. Višje šole, ki so postale osnova za kasnejšo univerzo, so bile ustanovljenih konec 50-ih in v začetku 60-tih let 20. stoletja. Slovesna razglasitev Univerze v Mariboru je bila 19. septembra 1975. Stavba rektorata na Slomškovem trgu je bila med leti 1995 in 2000 temeljito prenovljena po načrtih arhitekta Borisa Podrecce. Rektor v tem obdobju je bil prof. dr. Ludvik Toplak, ki si je svojimi sodelavci, med katerimi je bila tudi doc. dr. Lučka Lorber , zelo prizadeval, da je bila stavba prenovljena in leta 2000 tudi svečano odprta. Pred stavbo so  postavljeni kipi štirih pomembnih osebnosti, povezanih s tem okoljem, ki tvorijo »alejo velikanov«: Frana Miklošiča, Matije Murka, Hermana Potočnika – Noordunga in Pavla Turnerja.

Z Leo Predikaka, štipendistko kluba, se je pred pričetkom sestanka Kluba SI Maribor v prostorih Univerze v Mariboru pogovarjala predsednica kluba. Lea obiskuje 3. letnik III. gimnazije program predšolske vzgoje. Naslednje leto bo  opravljala poklicno maturo in kot peti predmet umetnostno zgodovino. Rada bi nadaljevala študij na AGRFT – smer igralstvo. Trenutno obiskuje šolo Musicala in English Student Theatre na II. gimnaziji. Oktobra bo premiera Musicala Romeo in Julija v okviru English Student Theatra, ki ga bodo igrali dve leti. Lea v Musicalu igra Julijino mamo. Vsi igralci bodo ves čas predstave na odru, saj bodo poleg glavnih igrali tudi stranske vloge. V Musicalu igrajo dijaki gimnazij, učenci osnovnih šol in študenti. Predstavo bo režiral Matjaž Latin, plesni del pa Bilbi. Predsednica je povedala, da je prišel predlog za štipendijo Lei s strani Zveze prijateljev mladine. Lea živi sama z mamo, od očeta ne prejema nobenih dohodkov. Mama je brezposelna in ima tudi zdravstvene težave. Stanovanje sta dobili preko Stanovanjskega sklada Maribor. Doc. dr. Lučka Lorber je dejala, da želi Lei uspešen zaključek šolanja in izrazila vso podporo s strani Kluba SI Maribor. Predsednica se je Lei zahvalila za obrazložitev in jo povabila, da ostane s članicami Kluba SI Maribor tudi na družabnem srečanju. (Irena Sapač)

 

20 let Kluba SI Maribor, april 2013

2013-praznovanje

(fotografije: Danica Jenčič)

Soroptimist_vabilo

 

Predavanje o prostovoljstvu in fotografije o delu kluba ter praznovanju 20-letnice, maj 2013

V sredo, 8. maja 2013, je članicam pred rednim sestankom predaval o prostovoljstvu univ. dipl. psiholog Peter Skuber. Nato pa je gospod Gero Angleitner predvajal fotografije o delu Kluba SI Maribor in praznovanju 20-letnice.

Gospod Peter Skuber je 40 let delal v Zdravstvenem domu Maribor, sedaj pa je že nekaj let v pokoju. Prof. dr. Bruno Hartman ga je poučeval slovenski jezik in rad prebira njegove knjige. Je član Lions kluba Maribor, kjer je bil pobudnik akcije prostovoljstva. Mladi v obdobju od 12 do 18 let radi delajo kot prostovoljci. To so učenci  višjih razredov osnovne šole in dijaki srednjih šol. Zamisel o organizaciji prostovoljstva je dobil v reviji Lions. Najprej je pričel sodelovati z OŠ Janka Padežnika na Studencih. Vzpostavil je stik z ravnateljico šole. Sodelovanje v projektu prostovoljstva traja že 10 let. Ravnatelji so mnenja, da je prostovoljstvo dobro za razvoj osebnosti mladega človeka.  Mlade je potrebno pritegniti k prostovoljstvu, da postanejo aktivni oblikovalci svoje usode. Mlade animirajo za nekatere dejavnosti, ki se lahko izvajajo prostovoljno. Mladi človek dobi za 50 ur prostovoljstva  srebrno priznanje, za 100 ur pa zlato priznanje. Mlade usmerjajo k pomoči starejšim osebam doma ali v domovih upokojencev. Pri tem pomagajo mentorji  na šolah. Na nekaterih šolah pomagajo pri spremstvu prvošolčkov od doma do šole in nazaj. Nekaterim pomagajo pri  zbiranju oblačil in hrane tistim, ki so potrebni socialne pomoči. Priznanja izročijo zelo slovesno  na kateri izmed proslav. Ti mladi ljudje vidijo  že v tem obdobju širše kot zgolj ocene. V  Centru Polž  so oblikovali grb Lions kluba iz gline, ki ga podarjajo prostovoljcem kot priznanje. Običajno podeli priznanja guverner Lions klubov. Podarijo jim tudi pisna priznanja. Ravnatelji in socialni delavci na šolah natančno poznajo dijake, ki so potrebni socialne pomoči in tem predlaganim dijakom podari Lions klub finančno podporo.  V Mariboru delujejo Lions klub Maribor, Linos klub Piramida, Lions klub Zarja in Lions klub mladi.

Predsednica se je zahvalila gospodu Petru Skuberju za zanimivo predstavitev dela Lions kluba Maribor na področju prostovoljstva.

Zahvalila se je tudi gospodu Geru Angleitnerju za skrbno pripravljeno prezentacijo fotografij o delu Kluba SI Maribor ob praznovanju 20-letnice kluba. Prva predsednica Kluba SI Maribor Levina Hribernik je poudarila, da je bilo pri pripravi prezentacije s fotografijami opravljeno veliko dela in se je tudi zahvalila. Nato je gospod Gero Angleitner projeciral ca. 50 fotografij, ki jih je posnel ob 20-letnici kluba. (Irena Sapač)

 

20. obletnica Soroptimist kluba Ljubljana, junij 2013

slika1 slika2

Leto 2013 je bilo leto praznovanj obletnic dveh Soroptimist klubov, kluba Maribor in kluba Ljubljana. Članice kluba Maribor smo se z veseljem odzvale povabilu na 20.obletnico ustanovitve kluba v Ljubljani in svojim prijateljicam zaželele uspešne humanitarne akcije.

 

Soroptimist International predavanje v Celju, junij 2013

Povabilo na predavanje :

I am pleased to confirm the Soroptimist training and update, which is offered  in the name of the Federation President Kathy Kaaf on

Friday, 7th of June in Celje.

Hotel Europe

Christine Peer, 1st Vice President

Predavanja so se udeležile članice Soroptimist klubov iz Maribora (SLO), Ptuja (SLO), Ljubljane (SLO), Celja (SLO , Zagreba (CRO) in Madžarske .

Predavanje sta izvajali Christine Peer, prva podpredsednica Evropske Unije in Maria Luisa Frosio, predsednica komisije za širitev  novih klubov.

Na predavanju so bili predstavljeni novi cilji soroptimizma, zadnje novosti dogajanj v federaciji in dogovor o nadaljnjem širjenju ideje soroptimizma.

CE2 CE1

 

Ustanovitev novega humanitarnega Soroptimist kluba v Celju, junij 2013

Prvoustanovljeni Soroptimist klub Maribor v Sloveniji je ponovno prevzel botrstvo nad ustanavljanjem novega kluba v Sloveniji . Pred leti je ustanovil tudi Soroptimist klub v Ptuju. Tako se Slovenija ponaša že s štirimi klubi, ki spadajo pod okrilje EVROPSKE FEDERACIJE SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPE.

Predsednica novoustanovljenega Soroptimist kluba v Celju je Dr. Marina Tavčar Krajnc, botra kluba je bila Janja Postružnik iz Soroptimist kluba v Mariboru, s strani federacije pa sta bili na charterju Christine Peer in Maria Luisa Frosio.

Predsednica se je zahvalila gospodu Petru Skuberju za zanimivo predstavitev dela Lions kluba Maribor na področju prostovoljstva.

Soroptimist klubu Celje želimo veliko uspehov pri humanitarnih akcijah.

 

Zahvala vodstvu kluba SI Maribor za dosedanje delo, september 2013

Na sestanku kluba v sredo, 4. septembra 2013, se je Tanja Krištof, ki prevzema predsedstvo kluba s 1. oktobrom 2013 zahvalila dosedanji predsednici Rozi Mlakar Kukovič in tajnici Ireni Sapač za uspešno delo v preteklem letu. Izmed številnih aktivnosti je naštela nekaj najodmevnejših: 20-letnica kluba SI Maribor, ustanovitev kluba SI Celje, štipendija sklada dr. Suzanne Noel specializantki plastične kirurgije Daši Kovačič dr. med., pomoč Centru za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbah glave Naprej, pomoč Mladinskemu domu, Varni hiši in Materinskemu domu, v katerem najdejo zatočišče žene in otroci, ki trpijo zaradi nasilja v družini, pomoč družinam in posameznikom v stiski in invalidom, pomoč mladim glasbenikom in študentom drugih smeri, organiziranje božično-novoletne stojnice, organiziranje dobrodelnih koncertov z mladimi glasbeniki ter nagrajevanje prostovoljcev Srednje zdravstvene in kozmetične šole. Poudarila je predano in požrtvovalno delo predsednice, ki je uspešno organizirala in izvedla številne projekte, ob tem pa vodila klub z izredno toplino in razumevanjem za članice. Tajnici Ireni Sapač se je zahvalila za vestno opravljanje tajniških del, predvsem pisanje natančnih zapisnikov in letnih poročil o delu ter urejanje domače strani. V obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2013 je Tanja Krištof skrbno in ažurno opravljala naloge zakladničarke, na občnem zboru kluba 6. marca 2013 pa so jo članice izvolile za predsednico kluba SI Maribor. (Irena Sapač)

 

Srečanje Soroptimist klubov na Ptuju, oktober 2013

Na povabilo Soroptimist kluba iz Ptuja, smo se udeležile pohoda v Zvrč. Bil je prekrasen sončen dan in skupaj s članicami Soroptimist kluba iz Lipnice v Avstriji, smo si ogledale Haloze in njihove lepote ter poskusile dobro hrano in vinsko kapljico.

slika1 slika2

 

Novoletna dobrodelna stojnica, november 2013

stojnicaČlanice našega kluba smo ponovno pokazale našo pripravljenost, da z izkupičkom od novoletne dobrodelne prodaje darujemo denarne prispevke socialno ogroženim skupinam v našem mestu. Tudi tokrat ste nas lahko našli v Europarku, kjer imamo svoj dobrodelni kotiček.