ŽENSKE ZGODBE

 

V  mesecu januarju smo si ogledale v Miheličevi galeriji  na Ptuju  medmuzejsko razstava Ženske zgodbe – mitske podobe in realnost skozi muzejske predmete. S še osmimi muzeji so jo junija lani, postavili v Gorenjskem muzeju v Kranju, z razstavljenimi predmeti in upodobitvami pa v prerezu časa pripoveduje dvanajst zgodb – o materi, soprogi, sužnji, kraljici, gospodarici, boginji, delavki, popotnici in mornarki. Vse te zgodbe je treba razumeti, upoštevaje čas, ko so bile aktualne, vendar to ni vedno preprosto.

Predstavljeni predmeti, ki pripovedujejo zgodbe o vlogi žensk, so iz časovnega razpona od 7. stoletja pred našim štetjem do polpretekle zgodovine.