Primopredaja novi predsednici

Dr. Slavica Tovšak in Draga Kšela ob primopredaji

Na sestanku 6.septembra 2017 je dosedanja predsednica kluba dr.Slavica Tovšak predala obveznosti predsednice kluba novi predsednici Dragi Kšela.

Slavica se je za dobro sodelovanje zahvalila tajnici Tanji Dolanc, zakladničarki Diti, prejšnji predsednici Tanji Krištof in v sem ostalim, ki so tvorno sodelovali v njenem mandatnem obdobju.

Nova predsednica kluba se je članicam zahvalila za zaupanje z željo da bi klub tudi v prihodnje deloval tako dobro in uspešno, kot je v mandatu Slavice in vseh prejšnjih predsednic.

Tajnica kluba še naprej ostaja naša Tatjana Dolanc in Dita Kastelic zakladničarka.