Obisk Varne hiše

Soroptimistke Slavica, Tanja in Dita, smo v četrtek, 25. maja obiskale Varno hišo Maribor.

Ogledale smo si dodatni prostor, ki je namenjen dnevnemu bivanju in aktivnostim žena, ki same ali z otroki bivajo v zavetju hiše.

Naš klub je prispeval tisoč evrov za opremo opremo prostora.

Anka Fingušt, predstavnica Varne hiše, je članicam razkazala vrt in ostale prostore ter se zahvalila za pomoč in tedenski zabojček zelenjave, ki ga doniramo prebivalkam Varne hiše.